BRANKO ŠARE
predsjednik Hrvatskog kinološkog saveza
e-mail: branko.sare@hks.hr
 
djelatnici Hrvatskog kinološkog saveza:

BOJAN MATAKOVIĆ, dr.vet.med.
tajnik Hrvatskog kinološkog saveza
e-mail:  hks@hks.hr
telefon: ++385 (0)1 48 46 125

EVA VIDOVIĆ
referada općih poslova, prijemni ured, slanje pošte, izdavanje uvjerenja o lovnoj uporabivosti lovačkog psa
e-mail:  info@hks.hr
telefon: ++385 (0)1 48 46 124

SANJA BUVA
referada kadrova i priredbi, kinološki suci, manifestacije
e-mail:  priredbe@hks.hr
telefon: ++385 (0)1 48 46 126

IVANA SOLOMUN
referada kadrova i priredbi, unos i obrada podataka vezanih za izložbe pasa
e-mail:  dogshow@hks.hr
telefon: ++385 (0)1 48 46 126

NADA PETKOVIĆ
šefica računovodstva, računovodstveno-knjigovodstveni poslovi
e-mail:  racun@hks.hr
telefon: ++385 (0)1 48 46 124

SAŠA HRS
referada općih poslova, članarine
e-mail:  clanarine@hks.hr
telefon: ++385 (0)1 48 46 124

HEIDI ŠAVORA
referada legala, izrada i poslovi vezani uz rodovnice
(sportske pasmine)
e-mail:  rodovnice@hks.hr
telefon: ++385 (0)1 48 46 124

MAJA ČIŽMEŠIJA
    referada legala, izrada i poslovi vezani uz rodovnice
(lovne pasmine)
 e-mail:  posta@hks.hr

telefon: ++385 (0)1 48 46 124

PETRA BUVA
urednica časopisa Moj Pas
e-mail:  moj.pas@hks.hr
telefon: ++385 (0)1 48 46 126

TAJANA MATEJČIĆ, bacc.oec.
referada općih poslova, šampionati
e-mail:  championship@hks.hr
telefon: ++385 (0)1 48 46 126