PRIJAVE SU ZATVORENE!  ENTRIES ARE CLOSED!
NOVOSTI
NEWS
 

OGLAŠAVANJE U KATALOGU IZLOŽBE

ADVERTISING IN SHOW CATALOGUE

 

CACIB DUBROVNIK 2016

OGLAŠAVANJE U JEDNOM IZLOŽBENOM KATALOGU
1/1 stranica unutar knjižnog bloka kataloga (crno-bijeli tisak)
=250,00 kn

OGLAŠAVANJE U DVA KATALOGA CACIB DUBROVNIK
2 X 1/1 stranica unutar knjižnog bloka kataloga (crno-bijeli tisak)
=400,00 kn

 

 

CACIB ZADAR 2016

OGLAŠAVANJE U JEDNOM IZLOŽBENOM KATALOGU
1/1 stranica unutar knjižnog bloka kataloga (crno-bijeli tisak)
=250,00 kn

OGLAŠAVANJE U ČETIRI KATALOGA CACIB ZADAR
4 X 1/1 stranica unutar knjižnog bloka kataloga (crno-bijeli tisak)
=800,00 kn

 

Sve informacije na mail: petra@hks.hr

 

 

CACIB DUBROVNIK 2016

ADVERTISING IN ONE SHOW CATALOGUE
1/1 page inside the catalogue (black / white)
=35,00 €

 

ADVERTISING IN TWO SHOW CATALOGUE
2 X 1/1 page inside the catalgue (black / white)
=60,00 €

 

 

CACIB ZADAR 2016

ADVERTISING IN ONE SHOW CATALOGUE
1/1 page inside the catalogue (black / white)
=35,00 €

 

ADVERTISING IN FOUR SHOW CATALOGUE
4 X 1/1 page inside the catalgue (black / white)
=100,00 €

 

All information on e-mail: petra@hks.hr

 

 
 
SUDAČKA LISTE
JUDGE LIST
  CACIB DUBROVNIK,
25.04.2016.
  CACIB DUBROVNIK,
26.04.2016.
  CACIB ZADAR,
28.04.2016.
  CACIB ZADAR,
29.04.2016.
  CACIB ZADAR,
30.04.2016.
  CACIB ZADAR,
01.05.2016.
  SUPREME
BEST IN SHOW ZADAR
  ŽIVOTOPISI SUDACA
JUDGE CV
PRVAK PRVAKA
29.04.2016.
CHAMPION OF CHAMPIONS
  OPĆE INFORMACIJE
GENERAL INFORMATION
  PRAVILA
REGULATIONS
SPECIJALNE IZLOŽBE
30.04.2016.
SPECIAL DOG SHOWS
  DOGO
ARGENTINO
  NJEMAČKE DOGE
GREAT DANE
  FCI GRUPA 9 (bez Pudla)
FCI GROUP 9 (without Poodles)
PRIJAVE
ENTRIES
  FORMULAR PRIJAVNICE
ENTRY FORM
  ROKOVI PRIJAVE
ENTRY DEADLINE
  SLANJE PRIJAVNICA
SENDING ENTRIES
PLAĆANJE
PAYMENT
  UPISNINA
ENTRY FEE
  NAČIN PLAĆANJA
METHOD OF PAYMENT
INFORMACIJE O IZLOŽBAMA
SHOWS INFORMATION
  PROGRAM IZLOŽBI
SHOWS SCHEDULE
  MJESTO IZLOŽBI
SHOW LOCATIONS
ŠAMPIONATI
CHAMPIONSHIPS
  UVJETI
CONDITIONS
OGLAŠAVANJE
ADVERTISING
  U KATALOGU IZLOŽBE
IN SHOW CATALOGUE
ŠTANDOVI
TRADE STANDS
  NAJAM ŠTANDA
RENTAL OF TRADE STANDS
SMJEŠTAJ
ACCOMMODATION
  DUBROVNIK
  ZADAR
INFORMACIJE
INFORMATION
  KONTAKT
CONTACT


 

 

 

 

 

 

 

 

Hrvatski Kinološki Savez  /  Croatian Kennel Club