PRIJAVE SU ZATVORENE!  ENTRIES ARE CLOSED!
NOVOSTI
NEWS
 

ŠAMPIONATI / CHAMPIONSHIPS

 

HRVATSKI MLADI PRVAK U LJEPOTI

Hrvatski mladi prvak u ljepoti postaje pas koji je osvojio :

1. tri kandidature PRVAK RAZREDA MLADIH
2. kandidature moraju biti osvojene od najmanje dva različita suca;
3. jednu kandidaturu može zamijeniti kandidatura CAC-HR
osvojena do 18 mjeseci starosti psa

NASLOV MLADOG PRVAKA HRVATSKE U LJEPOTI NE MOŽE SE KORISTITI
ZA PRIJAVLJIVANJE PASA U RAZRED PRVAKA!


CROATIAN JUNIOR CHAMPION

To be eligible for the title Croatian Junior Champion in Beauty,
dogs must obtain the following:

1. three JUNIOR DOG WINNER titles;
2. the above mentioned three titles should be obtained under
at least two diff erent judges;
3. one Junior Dog Winner title may be substituted with a CAC-HR title,
if the dog has obtained it while under 18 months of age.

DOGS WITH TITLES OF CROATIAN JUNIOR CHAMPIONS IN BEAUTY ARE NOT ELIGIBLE
TO BE ENTERED INTO CHAMPION CLASS AT SHOWS!

 

HRVATSKI PRVAK U LJEPOTI

Za pasmine za koje je po traženju FCI-a za stjecanje naslova međunarodnog prvaka u ljepoti
POTREBAN RADNI ISPIT,
uvjeti koje pas mora ispuniti i titule koje mora osvojiti su sljedeće:

1. tri kandidature CAC-HR;
2. od tri kandidature, najmanje dvije moraju biti osvojene
na međunarodnoj izložbi (CACIB);
3. kandidature moraju biti osvojene od najmanje dva različita suca;
4. položen radni ispit odgovarajućeg stupnja;
5. posljednji CAC-HR treba ostvariti nakon 01. studenog 2009.

 

Za pasmine za koje se po pravilima FCI-a za stjecanje naslova međunarodnog prvaka u ljepoti
NE TRAŽI RADNI ISPIT,
uvjeti koje pas mora ispuniti i titule koje mora osvojiti su sljedeće:

1. četiri kandidature CAC-HR ;
2. od četiri kandidature, najmanje dvije moraju biti osvojene
na međunarodnoj izložbi (CACIB);
3. kandidature moraju biti osvojene od najmanje tri različita suca;
4. posljednji CAC-HR treba ostvariti nakon 01. studenog 2009.

 

CROATIAN CHAMPION

FOR BREEDS SUBJECT TO WORKING TRIALS ACCORDING TO
FCI REGULATIONS FOR INTERNATIONAL BEAUTY CHAMPIONSHIP:

To be eligible for the title of Croatian Beauty Champion,
dogs must obtain the following:

1. three CAC-HR titles;
2. two CAC (out of those three CAC) should be obtained at
international shows (CACIB shows);
3. the above mentioned three CAC should be obtained under
at least two different judges;
4. a sufficient grade or prize in a working trial;
5. the last CAC-HR should be achieved after 01. November 2009.

 


FOR BREEDS NOT SUBJECT TO WORKING TRIALS ACCORDING TO
FCI REGULATIONS FOR INTERNATIONAL BEAUTY CHAMPIONSHIP:

To be eligible for the title Croatian Beauty Champion,
dogs must obtain the following:

1. four CAC-HR titles;
2. two CAC (out of those four CAC) should be obtained at
international shows (CACIB shows);
3. the above mentioned four CAC should be obtained under
at least three different judges;
4. the last CAC-HR should be achieved after 01. November 2009.

 


 

HRVATSKI IZLOŽBENI PRVAK

Za pasmine za koje po traženju FCI-a za stjecanje naslova međunarodnog prvaka u ljepoti
potreban radni ispit, ali ga pas nema položenog,
uvjeti koje pas mora ispuniti i titule koje mora osvojiti su sljedeći:


1. četiri kandidature CAC-HR
2. od četiri kandidature CAC-HR najmanje dvije moraju biti
osvojene na međunarodnoj izložbi
3. kandidature moraju biti osvojene od najmanje tri različita suca
4. prva osvojena kandidatura CAC-HR mora biti osvojena
nakon 01.01.2011.

Napomena:
Odlukom Izvršnog odbora HKS-a od 20.12.2013. istom psu mogu biti izdane obje potvrde
o ispunjavanju uvjeta o naslovu Hrvatskog prvaka u ljepoti ili
Hrvatskog izložbenog prvaka. Izložbe navedene za izdavanje jedne potvrde
ne mogu biti navedene u zahtjevu za drugu titulu.

 

 

CROATIAN SHOW CHAMPION

For breeds FCI is demanding to obtain International Beauty Championship WORKING TRIAL,
if the dog doesn’t have it, to be eligible for the title Croatian Show Champion, these dogs must obtain:

1. four times CAC HR;
2. two CAC (out of those four CAC) should have been
obtained at international shows (CACIB shows);
3. the above mentioned four CAC should have been
obtained under at least three diff erent judges;
4. The first CAC-HR should be achieved after 1st of January 2011.

Note:
By the decision of Croatian Kennel Club Executtive Committee from
December 20
th, 2013 same dog can get certificate for both title Croatian Champion in Beauty
and Croatian Show Champion. Of course, shows which were written for obtaining one title
can not be used for the second.

 

 

GRAND PRVAK HRVATSKE

Naslov Grand prvak Hrvatske na traženje vlasnika priznat će HKS
psu koji ispunjava sljedeće uvjete :


1. pas mora biti proglašen Prvakom Hrvatske u ljepoti (CH HR)
2. četiri kandidature CAC-HR osvojene u razredu prvaka ;
3. od četiri kandidature, najmanje dvije moraju osvojene
na međunarodnoj izložbi;
4. kandidature moraju biti osvojene od najmanje tri različita suca;
5. prvi CAC-HR treba biti osvojen nakon 01. ožujka 2015.

 

CROATIAN GRAND CHAMPION

The title Croatian Grand Champion will be recognized
(on owner’s demand) to the dog which obtains following conditions:

1. the dog must be declared Croatian champion in beauty (CH HR)
2. four CAC-HR titles won in champion class;
3. two CAC (out of those four CAC) should be obtained at international shows (CACIB shows);
4. the above mentioned four CAC should be obtained under
at least three different judges;
5. the first CAC-HR should be achieved after 01st of March 2015

 

 

VETERANSKI PRVAK HRVATSKE

Hrvatski veteranski prvak ostvaruje se ukoliko je pas zadovoljio sljedeće:

1. tri naslova PRVAK RAZREDA VETERANA
2. naslovi moraju biti osvojeni od najmanje dva različita suca

NASLOV VETERANSKOG PRVAKA HRVATSKE NE MOŽE SE KORISTITI
ZA PRIJAVLJIVANJE PASA U RAZRED PRVAKA!

 

 

VETERAN CROATIAN CHAMPION

To be eligible for the title Croatian Veteran Champion in Beauty,
dogs must obtain the following:

1. three VETERAN DOG WINNER titles;
2. the above mentioned three titles should be obtained under
at least two different judges;

DOGS WITH TITLES OF CROATIAN VETERAN CHAMPIONS ARE NOT ELIGIBLE
TO BE ENTERED INTO CHAMPION CLASS AT SHOWS!

 

 

 
 
SUDAČKA LISTE
JUDGE LIST
  CACIB DUBROVNIK,
25.04.2016.
  CACIB DUBROVNIK,
26.04.2016.
  CACIB ZADAR,
28.04.2016.
  CACIB ZADAR,
29.04.2016.
  CACIB ZADAR,
30.04.2016.
  CACIB ZADAR,
01.05.2016.
  SUPREME
BEST IN SHOW ZADAR
  ŽIVOTOPISI SUDACA
JUDGE CV
PRVAK PRVAKA
29.04.2016.
CHAMPION OF CHAMPIONS
  OPĆE INFORMACIJE
GENERAL INFORMATION
  PRAVILA
REGULATIONS
SPECIJALNE IZLOŽBE
30.04.2016.
SPECIAL DOG SHOWS
  DOGO
ARGENTINO
  NJEMAČKE DOGE
GREAT DANE
  FCI GRUPA 9 (bez Pudla)
FCI GROUP 9 (without Poodles)
PRIJAVE
ENTRIES
  FORMULAR PRIJAVNICE
ENTRY FORM
  ROKOVI PRIJAVE
ENTRY DEADLINE
  SLANJE PRIJAVNICA
SENDING ENTRIES
PLAĆANJE
PAYMENT
  UPISNINA
ENTRY FEE
  NAČIN PLAĆANJA
METHOD OF PAYMENT
INFORMACIJE O IZLOŽBAMA
SHOWS INFORMATION
  PROGRAM IZLOŽBI
SHOWS SCHEDULE
  MJESTO IZLOŽBI
SHOW LOCATIONS
ŠAMPIONATI
CHAMPIONSHIPS
  UVJETI
CONDITIONS
OGLAŠAVANJE
ADVERTISING
  U KATALOGU IZLOŽBE
IN SHOW CATALOGUE
ŠTANDOVI
TRADE STANDS
  NAJAM ŠTANDA
RENTAL OF TRADE STANDS
SMJEŠTAJ
ACCOMMODATION
  DUBROVNIK
  ZADAR
INFORMACIJE
INFORMATION
  KONTAKT
CONTACT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Hrvatski Kinološki Savez  /  Croatian Kennel Club