NOVOSTI
NEWS

SUPREME BEST IN SHOW ZADAR
UTORAK / TUESDAY, 01.05.2012.

izabire se između svih pobjedinka CACIB ZADRA 2012
will be choosen between all CACIB ZADAR 2012 Winners

SUPREME JUNIOR HANDLING

SUPREME ŠTENCI / NAJMLAĐI (zajedno)
SUPREME BABY / PUPPY  (together)

SUPREME JUNIOR BEST IN SHOW

SUPREME BEST IN SHOW

 

Svaki pobjednik SUPREME BEST IN SHOW-a dobiva besplatan smještaj
za dvije osobe u vrijeme CACIB ZADRA 2013!

Each SUPREME BEST IN SHOW Winner gets free double room accomodation
for CACIB ZADAR 2013!


O ZADRU
ABOUT ZADAR
SUCI
JUDGES
Subota
Satuday, 28.04.2012.
Nedjelja
Sunday, 29.04.2012.
Ponedjeljak
Monday, 30.04.2012.
Utorak
Tuesday, 01.05.2012.
SUPREME
BEST IN SHOW ZADAR
PRVAK PRVAKA
CHAMPION OF CHAMPIONS
PROGRAM
SCHEDULE
UPISNINA
ENTRY FEE
ROKOVI PRIJAVE
ENTRY DEADLINE
SLANJE PRIJAVNICA
SENDING ENTRIES
FORMULAR PRIJAVNICE
ENTRY FORM
REKLAME
ADVERTISING
SMJEŠTAJ
ACCOMODATION
KONTAKT
CONTACT
BEST IN SHOW REZULTATI
BEST IN SHOW RESULTS
FOTOGALERIJA
PHOTOGALLERY
 

Hrvatski Kinološki Savez / Croatian Kennel Club