NOVOSTI
NEWS


HRVATSKI KINOLOŠKI SAVEZ

 
Adresa:
Ilica 61
HR - 10000 Zagreb

Telefon:
+385 (0)1 48 46 126

Fax:
+385 (0)1 48 15 356

E-mail:
cac.dubrovnik@gmail.com  (Ivana Solomun - Zagreb)

Mirko Juranović (Dubrovnik)
00385 (0)91 549 94 26

-----------------------------------------------------------------

CROATIAN KENNEL CLUB
 
Address:
Ilica 61
HR - 10000 Zagreb

Phone:
+385 (0)1 48 46 126

Fax:
+385 (0)1 48 15 356

E-mail:
cac.dubrovnik@gmail.com  (Mrs.Ivana Solomun - Zagreb)

Mr.Mirko Juranović (Dubrovnik)
00385 (0)91 549 94 26

O DUBROVNIKU
ABOUT DUBROVNIK
SUCI
JUDGES
PROGRAM
SCHEDULE
UPISNINA
ENTRY FEE
ROKOVI PRIJAVE
ENTRY DEADLINE
SLANJE PRIJAVNICA
SENDING ENTRIES
FORMULAR PRIJAVNICE
ENTRY FORM
REKLAME
ADVERTISING
SMJEŠTAJ
ACCOMODATION
KONTAKT
CONTACT
UZGOJNI PREGLED U DUBRONIKU
05.05.2012.
 
 

Hrvatski Kinološki Savez / Croatian Kennel Club