NOVOSTI
NEWS

UPISNINA  /  ENTRY FEE
 
  ČLANOVI HKS-a
do 16.04.2012.
FOREIGN EXHIBITORS
till 16.04.2012.
PRVI PAS
s katalogom
120,00 kn 25,00 €
OSTALI PSI
bez kataloga
100,00 kn 20,00 €
ŠTENAD, NAJMLAĐI, VETERANI 70,00 kn 15,00 €
JUNIOR HANDLING, PAROVI, SKUPINE 50,00 kn 10,00 €
HRVATSKE AUTHTONE PASMINE 50,00 kn ---------

UPLATA PREKO ŽIRO RAČUNA ZA ČLANOVE HKS-a
Primatelj:        HRVATSKI KINOLOŠKI SAVEZ, Ilica 61, Zagreb
Žiro račun:     2360000-1101353640 
Poziv na broj: 05052012
Svrha uplate:
CA
C DUBROVNIK 2012

---------------------------------------------------------------------------

Prijave izlagača državljanina Republike Hrvatske bez priložene potvrde o uplati neće biti prihvaćene. Izlagači državljani Republike Hrvatske moraju imati podmirenu članarinu za 2012. godinu.
Psi u suvlasništvu sa stranim izlagačima plaćaju upisninu za strane izlagače.
Nenostrificirani psi
, u vlasništvu članova HKS-a, mogu se izlagati
samo u razredu štenadi i
najmlađih.
Psi u suvlasništvu ne tretiraju se kao "ostali psi" jednog od vlasnika.
Organizator zadržava pravo neprihvaćanja prijava za izložbu radi
bilo kojeg izigravanja gore navedenih pravila,
te sankcioniranje prema pravilnicima HKS-a.

---------------------------------------------------------------------------

PAYMENTS FOR FOREIGN EXHIBITORS 

Payments for foreign exhibitors only at show office
on day of the show ( in Euro)!

O DUBROVNIKU
ABOUT DUBROVNIK
SUCI
JUDGES
PROGRAM
SCHEDULE
UPISNINA
ENTRY FEE
ROKOVI PRIJAVE
ENTRY DEADLINE
SLANJE PRIJAVNICA
SENDING ENTRIES
FORMULAR PRIJAVNICE
ENTRY FORM
REKLAME
ADVERTISING
SMJEŠTAJ
ACCOMODATION
KONTAKT
CONTACT
UZGOJNI PREGLED U DUBRONIKU
05.05.2012.
 
 

Hrvatski Kinološki Savez / Croatian Kennel Club