NOVOSTI
NEWS


REKLAME U KATALOGU IZLOŽBE
CAC DUBROVNIK
05.05.2012.


Za članove HKS-a kod oglašavanja uzgajivačnice ili
pasa bez isticanja komercijalnih proizvođača:

1) oglas u bloku:
100,00 kn (PDV uključen)

2) oglas po osobnoj želji u katalogu:
150,00 kn (PDV uključen)


Oglašavanje u komercijalne svrhe

1) oglas u bloku:
200,00 kn (PDV uključen)

2) oglas po osobnoj želji u katalogu:
250,00 kn (PDV uključen)


KRAJNI ROK ZA PREDAJU I PLAĆANJE OGLASA
16
.04.2012.
petra@hks.hr


-----------------------------------------------------------------

ADVERTISING IN SHOW CATALOGUE
CAC DUBROVNIK

05.05.2012

 

For advertising kennels or dogs without accentauting commercial manifactures:
1) block advertising:
20,00 €

2) catalog advertisement by choice:
25,00 €


Commercial Advertisement

1) block advertising:
30,00 €

2) catalog advertisement by choice:
35,00 €


ADVERTISEMENT SUBMISSION AND PAYMENT
16
.04.2012
petra@hks.hr
 

O DUBROVNIKU
ABOUT DUBROVNIK
SUCI
JUDGES
PROGRAM
SCHEDULE
UPISNINA
ENTRY FEE
ROKOVI PRIJAVE
ENTRY DEADLINE
SLANJE PRIJAVNICA
SENDING ENTRIES
FORMULAR PRIJAVNICE
ENTRY FORM
REKLAME
ADVERTISING
SMJEŠTAJ
ACCOMODATION
KONTAKT
CONTACT
UZGOJNI PREGLED U DUBRONIKU
05.05.2012.
 

 

 

 

 

 

Hrvatski Kinološki Savez / Croatian Kennel Club