NOVOSTI
NEWS

UZGOJNI PREGLED,
DUBROVNIK, 05.05.2012. - subota


 

Mjesto održavanja:
AUTO KAMP "KUPARI"

Datum i vrijeme: 
SUBOTA, 05.05.2012. subotaKontakt: 
HRVATSKI KINOLOŠKI SAVEZ
01/48-46-124; 
01/48-46-125; 
01/48-46-126
info@hks.hr


Suci: 


Potrebna dokumentacija: 
-POTVRDA O PLAĆENOJ ČLANARINI HKS-a ZA 2012. GODINU

(članska iskaznica ili uplatnica)
-RODOVNICA (Hrvatska rodovnica ili strana rodovnica koja je nostrificirana pri HKS-u)
-ZDRAVSTVENA KNJIŽICA PSA gdje je vidljiva potvrda o cijepljenju za 2012. godinu
-OCJENA EKSTERIJERA
-SNIMKA KUKOVA koja je upisana u rodovnicu ukoliko je to za pasminu potrebno (pogledaj dolje popis pasmina koje podlježu snimanju kukova)
 Cjenik: 

1. UZGOJNI PREGLED (PRVI PUTA) =150,00 kn

2. UZGOJNI PREGLED (PONOVLJENI) =50,00 kn

3. SMOTRA (OCJENA EKSTERIJERA) =200,00 kn

4. TEST SOCIJALIZACIJE
ČLANOVI HKS-a UZ UZGOJNI PREGLED =100,00 kn
ČLANOVI HKS-a SAMOSTALNO =200,00 kn
OSTALI =500,00 kn
Izvadak iz Pravilnika o stručnom radu HKS-a

PRAVILNIK O UZGOJU I UPISU PASA

Članak 7.
UZGOJNI PREGLED


1. Uzgojni pregled je obvezatan za sve mužjake i ženke sportskih i službenih pasmina pasa, s kojima se želi obavljati uzgoj u okviru Hrvatskog kinološkog saveza.
Strani državljani, vlasnici pasa s FCI rodovnicom, mogu pristupiti uzgojnom pregledu sa svojim psima.

2. Na uzgojni pregled mogu se dovesti ženke ocijenjene ocjenom oblika najmanje dobar, mužjaci ocijenjeni ocjenom oblika najmanje vrlo dobar.
Ženke i mužjaci svih pasmina koje podliježu obvezatnoj selekciji u svezi displazije kuka, a nabrojene su u ovom pravilniku ili su naknadno uvrštene u spisak odlukom Povjerenstva, moraju imati uredan HD nalaz kao uvjet za pristupanje uzgojnom pregledu
(Prilog 1 ).

3. Minimalna dob za pristupanje uzgojnom pregledu je 12 mjeseci starosti.

4. Pasminama terijera tipa bul uvjet za pristupanje uzgojnom pregledu je potvrda o izvršenom testu socijalizacije propisana Pravilnikom o opasnim psima.

5. Klasifikacija displazije kuka je sljedeća :
HD A, B, C, D, E/I i E/II.
Slikanje kukova može se obavljati uz odobrenje HKS-a na više mjesta u Hrvatskoj, a očitavanje i mišljenje se obavlja na Zavodu za rentgenologiju, ultrazvučnu dijagnostiku i fizikalnu terapiju Veterinarskog fakulteta u Zagrebu. U slučaju da iznajmljeni parnjaci imaju snimak iz ovlaštene klinike bilo gdje u nekoj od
zemalja članica FCI-a, novo snimanje nije potrebno. Priznaju se i snimke iz ovlaštenih klinika, a koje su ovlastili matični klubovi pasmina iz matične zemlje.

6. Uzgojnu dozvolu za pasmine kod kojih je propisano slikanje kukova, moći će dobiti psi s HD nalazom stupnja A, B, C i D. Psi s nalazom, E/I i E/II neće se koristiti u uzgoju i neće moći dobiti uzgojnu dozvolu.

7. Uzgojni pregled za mužjake vrijedi doživotno, uz uvjet da nakon osme godine starosti mužjak jednom godišnje mora biti priveden na uzgojni pregled.
Uzgojni pregled za ženke vrijedi do navršene 8 godine života.

8. Procjena uzgojne vrijednosti obavlja se prema vanjskom izgledu psa, ocjeni oblika, precima, potomcima, nagradama, naravi, radnim ispitima, HD snimci kukova i kondiciji psa, a uz zadovoljenje minimalnih kriterija za stjecanje uzgojne vrijednosti.

9. HKS izdaje poseban obrazac za uzgojne preglede, koji se ispunjava u 2 primjerka, od kojih 1 ostaje kod vlasnika psa, a 1 se pohranjuje u pismohranu HKS-a, te se statistički obrađuje.
Rezultat uzgojnog pregleda (zadovoljio / nije zadovoljio)bit će unesen u rodovnicu posebnim žigom, koji mora biti jasno vidljiv na rodovnici. Izgled i oblik obrasca uzgojnog pregleda propisuje Povjerenstvo za uzgoj sportskih pasmina pasa.

10. Procjena naravi obavlja se obvezatno za sve službene pasmine pasa shodno Uputstvu za provjeru naravi na uzgojnim pregledima (Prilog 2. Pravilnika).
Procjena naravi za pasmine tipa bull obavezna je putem testa socijalizacije za opasne pse.

11. Mužjaci i ženke koji ne prođu na uzgojnom pregledu imaju pravo biti predvedeni na uzgojni pregled ponovo po isteku 3 mjeseca od prvog, i to pod uvjetom da prvi put nisu zadovoljili zbog loše kondicije ili naravi što se upisuje u rodovnicu psa kao
NIJE ZADOVOLJIO u područje pečata uzgojnog pregleda. Ako ni drugi put ne zadovolji izdat će im se trajna zabrana parenja bez obzira na eventualno visoku ocjenu oblika.
Zabrana parenja unosi se u rodovnicu na uobičajenom mjestu za unošenje rezultata uzgojnog pregleda. Na njoj su označeni mjesto, datum i potpis članova komisije koji su dali zabranu parenja. Zabrana parenja kod lovnih pasmina unosi se u rodovnicu. Osoba koja je izdala zabranu parenja dužna je dostaviti HKS-u posebnu obavijest o izdanim zabranama parenja za sve pse. Zabrana parenja kod svih pasmina unosi se u rodovnu knjigu HKS-a.

12. Termine uzgojnih pregleda objavljuju se početkom tekuće godine u službenom glasilu HKS-a. Organizator uzgojnih pregleda je HKS uz suorganizaciju kinoloških organizacija.

13. Na svakom uzgojnom pregledu mora biti komisija od najmanje dva suca. Na uzgojnom pregledu gdje se predviđa odaziv službenih pasa poželjno je da bude prisutan jedan
sudac za rad i obavezno licencirani markirant (koji zamjenjuje suca za rad ). U slučaju kada na uzgojnom pregledu nije nazočan sudac za rad, obrazac uzgojnog pregleda ovjerava licencirani markirant. Komisija svojim sudačkim licencama mora pokrivati 80% pasmina pasa privedenih na uzgojni pregled. Na uzgojnom pregledu obavezno prisustvuje ovlaštenik za provođenje testa socijalizacije za opasne pse. Test socijalizacije za opasne pse provodi se prije pristupanja uzgojnom pregledu.

14. Povjerenstvo za uzgoj sportskih pasmina pasa odobrava datume i suce predloženih uzgojnih pregleda, imajući pri tome u vidu ravnomjernu proljetnu i jesensku pokrivenost na
cijelom teritoriju RH.

15. Svi psi koji su stekli uzgojnu dozvolu prije donošenja ovog Pravilnika, dužni su pristupiti
uzgojnom pregledu nakon njezinog isteka.Prilog 1.
POPIS PASMINA PREMA NOMENKLATURI FCI-A
KOJI PODLIJEŽU OBVEZATNOJ SELEKCIJI U SVEZI
DISPLAZIJE KUKA
(moraju imati uredan HD nalaz, kao uvjet za pristupanje uzgojnom pregledu)


FCI GRUPA I
BEARDED COLLIE
BERGER DE BEAUCE
BERGER DE BRIE
BORDER COLLIE
BOUVIER DES FLANDRES
COLLIE
DEUTSCHER SCHAFERHUND
GROENENDAEL
IOUJNOROUSSKAIA OVTCHARKA
KOMONDOR
KUVASZ
LAEKENOIS
MALINOIS
OLD ENGLISH SHEEPDOG
PASTORE MAREMANNO – ABRUZZESE
PULI
PUMI
TERVUEREN


FCI GRUPA II
DOBERMANN
RIESENSCHNAUZER
SVE PASMINE IZ SEKCIJE MOLOSA
SVE PASMINE IZ SEKCIJE ŠVICARSKIH STOČARSKIH PASA
Navedenim pasminama preporučuje se i snimanje displazije laktova.


FCI GRUPA III
AIREDALE TERRIER
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER
SOFT COATED WHEATEN TERRIER
KERRY BLUE TERRIER


FCI GRUPA V
AKITA
ALASKAN MALAMUTE
CHOW-CHOW
SAMOYED
SIBERIAN HUSKY


FCI GRUPA VI
DALMATINSKI PAS preporučuje se snimanje displazije kukova i provjera sluha


FCI GRUPA VIII
LABRADOR RETRIEVER
GOLDEN RETRIEVER
FLAT COATED RETRIEVER
CURLY COATED RETRIEVER
CHESAPEAKE BAY RETRIEVER
NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER


FCI GRUPA IX
GRAND CANICHE


FCI GRUPA X
AFGHAN HOUND
BORZOI
IRISH WOLFHOUND


Najranija dob kod koje se može pristupiti dijagnostici je
12 mjeseci starosti psa.


Prilog 2.
NAČIN PROVJERE NARAVI SLUŽBENIH PASMINA PASA

Ova uputa regulira način provjere naravi službenih pasmina pasa na uzgojnim pregledima HKS-a.
Provjera naravi obavlja se bez obzira ima li predvedena jedinka na uzgojnom pregledu položeni radni ispit.
Na svaki uzgojni pregled Povjerenstvo za uzgoj sportskih pasmina pasa delegira licenciranog markiranta, a poželjno je i suca za rad službenih pasmina pasa.
Markirant može svojim potpisom zamijeniti suca za rad.
Pas se u rubrici obrasca uzgojnog pregleda ocjenjuje sa:
ZADOVOLJIO ILI NIJE ZADOVOLJIO


PROVJERA NARAVI NA UZGOJNOM PREGLEDU ZA PASMINE
ZA KOJE SE PO TRAŽENJU FCI-A ZA STJECANJE NASLOVA MEĐUNARODNOG PRVAKA U LJEPOTI BEZUVJETNO POTREBAN RADNI ISPIT

Provjera naravi za službene pasmine sastoji se od :
- NAPADA NA MARKIRANTA SA PSOM VEZANIM NA POVODNIKU DUŽINE 3 metra
- MIRNOĆE NA PUCANJ

Markirant najprije upozna vlasnika psa s postupkom provjere naravi. Provjerava opremu na psu (kožnata, dovoljno čvrsta ogrlica ili metalna ogrlica postavljena da nije na steg i da se
ne može prevući preko glave), te ga upozorava da prilikom provjere naravi može psa hrabriti, ali ga ne smije dirati i ne smije se pomicati.
Pas se zakvači na povodnik dug 3 metra, vlasnik psa drži na kraju povodnika i ne miče se.
Markirant glasom i pokretima ruke prijeti vodiču psa dok pas obrati pozornost na markiranta napada vodiča i psa i to tako da pod dijagonalom uđe na rub prostora kojim se pas može kretati omogučujući mu da ugrize rukav. Ako je pas čvrsto ugrizao rukav, markirant napravi još korak dva po obodu prostora psa, te ispušta rukav.

Pas dobiva ocjenu ZADOVOLJIO ako čvrsto ugrize rukav.
Dozvoljavaju se tri pokušaja da pas ugrize rukav.

Pas dobiva ocjenu NIJE ZADOVOLJIO ako:
- čvrsto ne ugrize rukav
- ako je izrazito agresivan ili plašljiv
- u slučaju da pas uopće ne ugrize rukav
- ako se vodič unatoč upozorenju markiranta približi psu
- ili se pomiče sa stajne točke.
Obavezna oprema markiranta:
zaštitne hlače, štitnik spolovila, obuća koja sprečava klizanje, mekani rukav, snažni kožni povodnik dug 3 metra.
Tek tada se prilazi provjeri naravi na pucanj.
Vodič se upozna s načinom provjere na pucanj.
Vodič se kreće s psom na povodniku s lijeve strane, poslije desetak koraka puca se iz startnog pištolja 6mm dva puta uzastopce s razmakom od 5 sekundi.
Ocjenu ponašanja na pucanj: ZADOVOLJIO dobiva pas koji bitno ne reagira na pucanj.
Ocjenu ponašanja na pucanj: NIJE ZADOVOLJIO dobiva pas koji na pucanj reagira izrazito plašljivo ili agresivno.


Prilog 3.
UPUTA ZA PROVJERU SOCIJALIZACIJE

Provjere socijalizacije psa provode članovi uzgojne komisije proučavajući psa u različitim situacijama simuliranim iz stvarnog života. Ako se posumnja da je pas izrazito plašljiv,
agresivan, nepredvidiv u reakcijama, može mu se izdati ocjena socijalizacije:
NIJE ZADOVOLJIO, te će mu se uskratiti davanje uzgojne vrijednosti. Ostavlja se članovima uzgojne komisije da improviziraju situacije iz stvarnog života za provjeru navedenog. (npr. prolaz kroz grupu ljudi, pljeskanje ljudi, ostavljanje psa zavezanog te promatranje reakcije, prolazak pored automobila koji radi i slično).
Provjera naravi pasmina terijera tipa bul provodi se po testu socijalizacije, a u skladu s Pravilnikom o opasnim psima.

 

O DUBROVNIKU
ABOUT DUBROVNIK
SUCI
JUDGES
PROGRAM
SCHEDULE
UPISNINA
ENTRY FEE
ROKOVI PRIJAVE
ENTRY DEADLINE
SLANJE PRIJAVNICA
SENDING ENTRIES
FORMULAR PRIJAVNICE
ENTRY FORM
REKLAME
ADVERTISING
SMJEŠTAJ
ACCOMODATION
KONTAKT
CONTACT
UZGOJNI PREGLED U DUBRONIKU
05.05.2012.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrvatski Kinološki Savez / Croatian Kennel Club