Skip to main content

Zaključci sa sjednice

Izvršnog odbora HKS-a od 05.10.2023.

 

 • Usvaja se odluka o uvođenju BOAS testa kao uvjeta za pristupanje uzgojnom pregledu za pasmine francuski buldog, mops i engleski buldog. Dan stupanja na snagu će se odrediti.
 • Odobrava se zamolba ZUUNJOH-a vezana uz provjeru rodovnica uvezenih pasa prije u rodovnu knjigu HKS-a.
 • Usvaja se kalendar kinoloških manifestacija Hrvatskog kinološkog saveza za 2024 godinu.
 • Odobrava se sudačka lista za Izložbe pasa u Karlovcu u 2024 godini
 • Primaju se sljedeći pripravnici za kinološke suce : Anto Čaljkusić, Mireka Župan, Sanja Čorić, Roko Mijić, Nika Brkljačić
 • Usvaja se izmjena Pravilnika o stručnom radu vezana uz izbor najljepšeg psa pasmine na nacionalnim izložbama pasa
 • Usvaja se izmjena Pravilnika o stručnom radu vezana uz izbor najljepšeg šteneta, najmlađeg psa i veterana pasmine na izložbama pasa
 • Usvaja se izmjena Pravilnika o stručnom radu vezana uz starosnu dob za prijavu pasa u razred štenadi kao i uz ovu izmjenu potrebne vezane izmjene pravilnika
 • Usvajaju se izuzeci od Pravilnika o stručnom radu HKS-a vezane uz održavanje Svjetske izložbe pasa i uz nju vezane izložbe 2024. godine
 • Usvaja se izmjena uvjeta za uzgoj jazavčara standardne veličine kojima se kao uvjet za korištenje uz dosadašnji ispit prirođenih osobina dozvoljava i uzgojna dozvola sa uzgojnog pregleda
 • Usvajaju se odgovor na prijedloge i upite sa sjednice Povjerenstva za junior handling HKS-a
 • Kinoloski društvo „Bujština“, Buje prima se u stalno članstvo HKS-a
 • Klub hrtova Hrvatske oslobađa se obveze podmirenja naknade za međunarodno natjecanje u lovu na umjetni mamac (lure coursing), CACIL Zabok, dana 7.10.2023.
 • Odobrava se dodjela kinoloških odlikovanja HKS-a predloženih od Nordic Kluba Zagreb