Skip to main content

Pravilnici HKS-a

PRAVILNIK O STRUČNOM RADU Hrvatskog kinološkog saveza s dopunama (11/2023)

UPUTE ZA SUĐENJE
s ciljem očuvanja zdravlja pasa

PRAVILNIK O POLAGANJU SUDAČKIH ISPITA

PRAVILNIK O KINOLOŠKIM ODLIKOVANJIMA

PRAVILNIK O STEGOVNOJ ODGOVORNOSTI

PRAVILNIK O NAGRADI ZA ŽIVOTNO DJELO
Ratimir Orban

KODEKS PONAŠANJA pri javnim istupanjima na društvenim mrežama

PRIRUČNIK ZA SUDAČKE PRIPRAVNIKE

Svoj primjerak Priručnika možete nabaviti u Hrvatskom kinološkom savezu po cijeni od 100,00 kn.

PRAVILNIK ZA ISPITIVANJE I OCJENJIVANJE RADA PTIČARA

PRAVILNIK O IZBORU PASA PTIČARA U REPREZENTACIJU HRVATSKE

PRAVILNIK KINOLOŠKO LOVNOG KUPA SVETI HUBERT S PTIČARIMA I ŠPANIJELIMA

PRAVILNIK ZA ISPITIVANJE I OCJENJIVANJE PASA GONIČA

PRAVILNIK O IZBORU PASA GONIČA U REPREZENTACIJU HRVATSKE

PRAVILNIK O RADU PASA GLASNOG GONA NA DIVLJU SVINJU U GATERU

PRAVILNICI ŠPORTSKE RADNE KINOLOGIJE

PRAVILNIK O RADU POVJERENSTVA ZA RAD SPORTSKIH PASMINA PASA

PRAVILNIK O STRUČNIM KADROVIMA ZA SPORTSKU RADNU KINOLOGIJU

PROPOZICIJE ZA ODRŽAVANJE REGIONALNIH UTAKMICA

PRAVILNIK O ŠKOLOVANJU PASA I POLAGANJU ISPITA PO NACIONALNIM PROGRAMIMA

PROPOZICIJE PRVENSTVA HRVATSKE ŠKOLOVANIH PASA I PASA TRAGAČA

PRAVILNIK O KONTROLI ISPITA

PRAVILNIK O PROVOĐENJU ISPITA U RADU SPORTSKIH PASMINA PASA

PRAVILNIK ZA PROVOĐENJE TESTA SOCIJALIZACIJE OPASNIH PASA

PRAVILNIK O STRUČNIM KADROVIMA ZA MONDIORING SPORT

KRITERIJI ZA SELEKCIJU REPREZENTACIJE HRVATSKE

PRAVILNIK ZA NATJECANJE U RADU OVČARSKIH PASA

PRAVILNIK RADNOG ISPITA ZA OVČARSKE PSE

OSTALI PRAVILNICI ZA SPASILAČKE PSE

INTERNATIONAL TESTING STANDARDS FOR THE WORLD CHAMPIONSHIP AND TRIALS FOR RESCUE DOG TEAMS

PRAVILNIK ZA NATJECANJE U FLYBALLU

PRAVILNIK O PRVENSTVU HRVATSKE I KVALIFIKACIJAMA ZA AGILITY

PRAVILNIK O ORGANIZACIJI AGILITY NATJECANJA

FCI PRAVILNIK ZA AGILITY

PRAVILNIK O STRUČNIM KADROVIMA ZA AGILITY SPORT

PRAVILNIK O RADU POVJERENSTVA
ZA AGILITY

PRAVILNIK ZA LURE COURSING