Skip to main content

Odlukom sa sjednice Izvršnog odbora održane 02.12.2021. odlučeno je da predmete dostavljene na obradu u HKS-u neće biti moguće obraditi bez prethodne uplate određene cjenikom naknada i usluga HKS-a za 2022.