Skip to main content

Stupanjem na snagu Pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati uzgoji kućnih ljubimaca namijenjenih prodaji (Narodne novine, br. 76/22) koji je donesen na temelju  članka 54. stavka 5. Zakona o zaštiti životinja prestala je važiti odredba iz prijašnjeg propisa kojom je bila propisana obveza obnavljanja  osposobljavanja svakih pet godina.

U slučaju da se službenom kontrolom od strane veterinarske inspekcije utvrde nesukladnosti u uzgoju kućnih ljubimaca, veterinarski inspektor može narediti ponovno osposobljavanje uzgajivača.