Suci za sportsku radnu kinologiju

BRANKA GAČINA


F.Bučara 31,Poljana
23000, Zadar
095 509 04 60

Sportska radna kinologija
Agility
Spasilački psi
Lure coursing
Markiranti
Tragopolagači
Ovlaštenici testa socijalizacije
DA
Natrag