Suci za sportsku radnu kinologiju

IGOR LJUBI


Sortina 5
10010, Zagreb


Sportska radna kinologija
Agility
NATIONAL FCI JUDGE FOR AGILITY
Spasilački psi
Lure coursing
Markiranti
Tragopolagači
Ovlaštenici testa socijalizacije
Natrag