Suci za sportsku radnu kinologiju

MARKO ČOGELJA


Bana Ivana Mažuranića 126
22000, Šibenik
091 544 71 72

Sportska radna kinologija
Agility
Spasilački psi
Lure coursing
Markiranti
Tragopolagači
Ovlaštenici testa socijalizacije
DA
Natrag