Suci za sportsku radnu kinologiju

PETAR MAŠA


Mornarički trg 3
52100, Pula
099 791 70 73

Sportska radna kinologija
Agility
Spasilački psi
Lure coursing
Markiranti
Tragopolagači
I do IGP-FH
Ovlaštenici testa socijalizacije
Natrag