Suci za sportsku radnu kinologiju

ZORAN GOTIĆ


Psunjska 79 a
31000, Osijek
091 512 69 52

Sportska radna kinologija
Agility
Spasilački psi
Lure coursing
Markiranti
Tragopolagači
Ovlaštenici testa socijalizacije
DA
Natrag