Skip to main content

Usvaja se prijedlog o uvođenju BOAS testa kao uvjetu za pristupanje uzgojnom pregledu za pasmine francuski bulldog, mops i engleski bulldog.

Točan datum stupanja na snagu će se naknadno utvrditi.