Skip to main content

Usvaja se izmjena uvjeta za uzgoj jazavčara standardne veličine kojima se kao uvjet za korištenje uz dosadašnji ispit prirođenih osobina dozvoljava i uzgojna dozvola sa uzgojnog pregleda.