Skip to main content

specijalna izložba  pasa
specialty dog show

FCI GROUP 2

petak popodne / friday afternoon

međunarodna izložba  pasa
international dog show

CACIB UMAG  I

subota ujutro / saturday morning

međunarodna izložba  pasa
international dog show

CACIB UMAG  II

nedjelja ujutro / sunday morning

FCI 1

ANNA ALBRIGO (I)
GRANIČARSKI KOLI
BORDER COLLIE
PETRA MAROVA (CZ) 
ŠKOTSKI OVČARI, BRADATI KOLI, BOBTAIL, ČEHOSLOVAČKI VUČJAK
COLLIES, BEARDED COLLIE, BOBTAIL, CESKOSLOVENSKY VLČJAK
WIESLAVA MISTERKA – KLUSKA  (PL) 
OSTALE PASMINE
OTHER BREEDS   

FCI 2

ANNA ALBRIGO (I)
CANE CORSO, NAPULJSKI MASTIF
ITALIAN CANE CORSO, MASTINO NAPOLETANO 
BOJAN MATAKOVIĆ (HR)
ŠVICARSKI PLANINSKI PSI
SWISS MOUNTAIN DOGS
MARIA-LUISE DOPPELREITER (A) 
OSTALE PASMINE
OTHER BREEDS   

FCI 3

PETRA MAROVA (CZ)  
TERIJERI
TERRIER      

FCI 4

JAN BUŠTA (CZ) 
JAZAVČARI
DACHSHUND    

FCI 5

ANNA ALBRIGO (I)  
SIBIRSKI HASKI, SAMOJED, ALJASŠKI MALAMUT, ŠIBA, AMERIČKA AKITA, AKITA, BASENJI
SIBERIAN HUSKY, SAMOYED, ALASKAN MALAMUTE, SHIBA, AMERICAN AKITA, AKITA, BASENJI
WIESLAVA MISTERKA – KLUSKA  (PL) 
OSTALE PASMINE
OTHER BREEDS   

FCI 6

DARKO MARTINOVIĆ (HR)  
GONIČI, KRVOSLJEDNICI I SRODNE PASMINE
SCENTHOUNDS AND RELATED BREEDS 

FCI 7

DOMENICO DI MATTEO (I) 
PTIČARI
POINTING DOGS

FCI 8

DOMENICO DI MATTEO (I) 
RETRIVERI
RETRIEVERS
ANNA ALBRIGO (I)  
LAGOTO ROMAGNOLO
LAGOTTO ROMAGNOLO
DARKO MARTINOVIĆ (HR)
OSTALE PASMINE
OTHER BREEDS   

FCI 9

JAN BUŠTA (CZ) 
PUDLI, TIBETSKI ŠPANIJEL, TIBETSKI TERIJER, LHASA APSO, ŠI CU
POODLES, TIBETAN SPANIEL, TIBETAN TERRIER,  LHASA APSO, SHIH-TZU
SANDA KEKEZ VESELIĆ (HR) 
OSTALE PASMINE
OTHER BREEDS      

FCI 10

ANNA ALBRIGO (I)  
HRTOVI
SIGHTHOUNDS

FCI 1

PETRA MAVROVA (CZ)
GRANIČARSKI KOLI,  ŠETLANDSKI OVČAR, MAREMANSKO ABRUCEŠKI OVČAR
BORDER COLLIE, SHETLAND SHEEPDOG, MAREMANA ABRUZESE SHEPHERD
ANNA ALBRIGO (I)  
OSTALE PASMINE
OTHER BREEDS   

FCI 2

SANDA KEKEZ VESELIĆ (HR)
PINČERI, ŠNAUCERI, DOBERMAN, ROTVAJLER, BOKSER, ENGLESKI BULDOG, SHAR PEI, CANE CORSO, DOGO ARGENTINO, MASTIF, BORDOŠKA DOGA, PRESA CANARIO, NJEMAČKA DOGA , NAPULJSKI MASTIF, KANGAL, TIBETSKI MASTIF, BERNARDINAC, HOVAVART, LANDSER, NJUFAUNDLENDER, TORNJAK
PINSCHER, SCHANUZER, DOBERMANN, ROTWEILER, BOXER, BULLDOG, SHAR PEI, ITALIAN CANE CORSO, DOGO ARGENTINO, MASTIFF, DOGUE DE BORDEAUX, PRESA CANARIO, GREAT DANE , MASTINO NAPOLETANO, KANGAL, TIBETAN MASTIF, ST.BERNHARDSHUND, HOWAVART, LANDSEER, NEWFOUNDLAND, TORNJAK
MARIA-LUISE DOPPELREITER (A)
ŠVICARSKI PLANINSKI PSI
SWISS MOUNTAIN DOGS
BOJAN MATAKOVIĆ (HR)
OSTALE PASMINE
OTHER BREEDS   

FCI 3

MARIA-LUISE DOPPELREITER (A)
TERIJERI
TERRIERS

FCI 4

DOMENICO DI MATTEO (I)
JAZAVČARI
DACHSHUNDS    

FCI 5

PETRA MAVROVA (CZ)
ŠPICEVI I PSI PRIMITIVNOG TIPA
SPITZ AND PRIMITIVE TYPES 

FCI 6

WIESLAVA MISTERKA – KLUSKA  (PL)
GONIČI, KRVOSLJEDNICI I SRODNE PASMINE
SCENTHOUNDS AND RELATED BREEDS 

FCI 7

ANNA ALBRIGO (I) 
TALIJANSKI KRATKODLAKI PTIČAR, TALIJANSKI OŠTRODLAKI PTIČAR
BRACCO ITALIANO, SPINONE ITALIANO
DARKO MARTINOVIĆ (HR) 
OSTALE PASMINE
OTHER BREEDS   

FCI 8

DARKO MARTINOVIĆ (HR)
RETRIVERI
RETRIEVERS
DOMENICO DI MATTEO (I)
OSTALE PASMINE
OTHER BREEDS   

FCI 9

DOMENICO DI MATTEO (I) 
PUDLI
POODLES
SANDA KEKEZ VESELIĆ (HR)
TIBETSKI ŠPANIJEL, TIBETSKI TERIJER, LHASA APSO, ŠI CU
TIBETAN SPANIEL, TIBETAN TERRIER,  LHASA APSO, SHIH-TZU
JAN BUŠTA (CZ)
OSTALE PASMINE
OTHER BREEDS      

FCI 10

WIESLAVA  MISTERKA – KLUSKA (PL)
HRTOVI
SIGHTHOUNDS