Skip to main content

MJESTO ODRŽAVANJA

KINOLOŠKO DRUŠTVO ČEPIN
Kralja Tomislava bb, Čepin
(kraj vodovoda, iza broja 103b)

DATUM ODRŽAVANJA

subota, 09.03.2024.

ZADNJI ROK PRIJAVE

28.02.2024.

putem online google obrasca na ovom linku

PRIJAVI uzgojni pregled u Čepinu, 09.03.2024.

Ukoliko pravovremeno ne prijavite uzgojni pregled putem navedenog linka
i ne izvršite potpunu uplatu, nećete moći sudjelovati na uzgojnom pregledu.

INFORMACIJE

Hrvatski kinološki savez

telefon
01 48 46 124

e-mail
info@hks.hr

link za online prijavu uzgojnog pregleda
https://forms.gle/hk4C1CkPNF5KcBRm6

CJENIK UZGOJNOG PREGLEDA

NAČIN PLAĆANJA UZGOJNOG PREGLEDA

BANKOVNI RAČUN

PRIMATELJ
Hrvatski kinološki savez
Ilica 61, Zagreb

IBAN
HR5723600001101353640

POZIV NA BROJ
00       0903-2024

SVRHA UPLATE
PREZIME I IME VLASNIKA / UP ČEPIN

* Ukoliko pravovremeno ne prijavite uzgojni pregled putem navedenog linka
i ne izvršite potpunu uplatu, nećete moći sudjelovati na uzgojnom pregledu.

POTREBNA DOKUMENTACIJA
za prijavu uzgojnog pregleda

 

1. POTVRDA O PLAĆENOJ ČLANARINI HKS-a ZA 2024.
članska iskaznica ili uplatnica u matičnoj udruzi

2. RODOVNICA
Hrvatska rodovnica ili strana rodovnica nostrificirana pri HKS-u

3. ZDRAVSTVENA KNJIŽICA PSA
sa važećim cijepljenjem protiv bjesnoće

4. PRIJAVA PSA U SUSTAV LYSACAN
obavezno provjeriti kod veterinara da li je prijavljeni pas upisan u Lysacan sustav

5. OCJENA OBLIKA
ocjenu možete napraviti i na samom uzgojnom pregledu

6. SNIMKA KUKOVA
očitanje upisano u rodovnicu ukoliko je snimka potrebna za pasminu
(pogledati dolje popis pasmina koje podliježu snimanju kukova)

ZADNJI ROK PRIJAVE

28.02.2024.

putem online google obrasca na ovom linku

PRIJAVI uzgojni pregled u Čepinu, 09.03.2024.

Ukoliko pravovremeno ne prijavite uzgojni pregled putem navedenog linka
i ne izvršite potpunu uplatu, nećete moći sudjelovati na uzgojnom pregledu.

Kome je namjenjen uzgojni pregled?

Uzgojni pregled je obvezatan za sve mužjake i ženke sportskih i službenih pasmina pasa, s kojima se želi obavljati uzgoj u okviru Hrvatskog kinološkog saveza. Strani državljani, vlasnici pasa s FCI rodovnicom, mogu pristupiti uzgojnom pregledu sa svojim psima.

Na uzgojni pregled mogu se dovesti ženke svih pasmina ocijenjene ocjenom oblika najmanje vrlo dobar izuzev ženki pasmine njemački ovčar i belgijski ovčar koje mogu biti ocjenjene ocjenom oblika dobar odnosno mužjaci svih pasmina ocijenjeni ocjenom oblika odličan izuzev mužjaka pasmine njemački ovčar i belgijski ovčar koji mogu biti ocjenjeni ocjenom oblika vrlo dobar.Ocjena mora biti dobivena na području Republike Hrvatske.Ženke i mužjaci svih pasmina koje podliježu obvezatnoj selekciji u svezi displazije kuka, a nabrojene su u ovom pravilniku ili su naknadno uvrštene u spisak odlukom Povjerenstva, moraju imati uredan HD nalaz kao uvjetza pristupanje uzgojnom pregledu.

Minimalna dob za pristupanje uzgojnom pregledu je 12 mjeseci starosti.

Pasminama terijera tipa bul uvjet za pristupanje uzgojnom pregledu je potvrda o izvršenom testu socijalizacije propisana Pravilnikom o opasnim psima.

Klasifikacija displazije kuka je slijedeća: HD A, B, C, D, E/I i E/II.
Slikanje kukova može se obavljati uz odobrenje HKS-a na više mjesta u Hrvatskoj, a očitavanje i mišljenje se obavlja na Zavodu za rentgenologiju,ultrazvučnu dijagnostiku i fizikalnu terapiju Veterinarskog fakulteta u Zagrebu.Psi u vlasništvu Hrvatskih državljana moraju za pristupanje uzgojnom pregledu posjedovati nalaz rentgenske snimke displazije kukova Zavoda za rentgenologiju, ultrazvučnu dijagnostiku i fizikalnu terapiju Veterinarskog fakulteta u Zagrebu bez obzira posjeduju li već neki drugi nalaz. U slučaju da iznajmljeni parnjaci imaju snimak iz ovlaštene klinike bilo gdje u nekoj od zemalja članica FCI-a, novo snimanje nije potrebno. Priznaju se i snimke iz ovlaštenih klinika, a koje su ovlastili matični klubovi pasmina iz matične zemlje.

Uzgojnu dozvolu za pasmine kod kojih je propisano slikanje kukova, moći će dobiti psi s HD nalazom stupnja A, B, C i D. Psi s nalazom, E/I i E/II neće se koristiti u uzgoju i neće moći dobiti uzgojnu dozvolu.

Uzgojni pregled za mužjake vrijedi doživotno. Uzgojni pregled za ženke vrijedi do navršene 8 godine života.

Procjena uzgojne vrijednosti obavlja se prema vanjskom izgledu psa, ocjeni oblika, precima, potomcima, nagradama, naravi, radnim ispitima, HD snimci kukova i kondiciji psa, a uz zadovoljenje minimalnih kriterija za stjecanje uzgojne vrijednosti.

HKS izdaje poseban obrazac za uzgojne preglede, koji se ispunjava u 2 primjerka, od kojih 1 ostaje kod vlasnika psa, a 1 se pohranjuje u pismohranu HKS-a, te se statistički obrađuje. Rezultat uzgojnog pregleda  (zadovoljio / nije zadovoljio ) bit će unesen u rodovnicu posebnim žigom, koji mora biti jasno vidljiv na rodovnici. Izgled i oblik obrasca uzgojnog pregleda propisuje Povjerenstvo za uzgoj sportskih pasmina pasa.

Procjena naravi obavlja se obvezatno za sve službene pasmine pasashodno Uputstvu za provjeru naravi na uzgojnim pregledima.

Procjena naravi za pasmine tipa bull obavezna je putem testa socijalizacije za opasne pse.

Mužjaci i ženke koji ne prođu na uzgojnom pregledu imaju pravo biti predvedeni na uzgojni pregled ponovo po isteku 3 mjeseca od prvog, i to pod uvjetom da prvi put nisu zadovoljili isključivo zbog loše kondicije ili naravi što se upisuje u rodovnicu psa kao NIJE ZADOVOLJIO u područje pečata uzgojnog pregleda. Ako ni drugi put ne zadovolji izdat će im se trajna zabrana parenja bez obzira na eventualno visoku ocjenu oblika.Zabrana parenja unosi se u rodovnicu na uobičajenom mjestu za unošenje rezultata uzgojnog pregleda. Na njoj su označeni mjesto, datum i potpis članova komisije koji su dali zabranu parenja. Zabrana parenja kod lovnih pasmina unosi se u rodovnicu. Osoba koja je izdalazabranu parenja dužna je dostaviti HKS-u posebnu obavijest o izdanim zabranama parenja za sve pse. Zabrana parenja kod svih pasmina unosi se u rodovnu knjigu HKS-a.

Termini uzgojnih pregleda objavljuju se početkom tekuće godine uslužbenom glasilu i internetskoj stranici HKS-a. Organizator uzgojnihpregleda je HKS uz suorganizaciju kinoloških organizacija.

Na svakom uzgojnom pregledu mora biti komisija od najmanje dva suca. Na uzgojnom pregledu gdje se predviđa odaziv službenih pasa poželjno je da bude prisutan jedan sudac za rad i obavezno licencirani markirant (koji zamjenjuje suca za rad). U slučaju kada na uzgojnom pregledu nije nazočan sudac za rad, obrazac uzgojnog pregleda ovjerava licencirani markirant. Komisija svojim sudačkim licencama mora pokrivati 80% pasmina pasa privedenih na uzgojni pregled. Na uzgojnom pregledu obavezno prisustvuje ovlaštenik za provođenje testa socijalizacije za opasne pse. Test socijalizacije za opasne pse provodi se prije pristupanja uzgojnom pregledu.

Povjerenstvo za uzgoj sportskih pasmina pasa predlaže datume i imenuje suce predloženih uzgojnih pregleda, imajući pri tome u vidu ravnomjernu proljetnu i jesensku pokrivenost na cijelom teritoriju RH.

Popis pasmina koje podliježu obaveznom snimanju kukova

određene pasmine moraju imati uredan HD nalaz, kao uvjet za pristupanje uzgojnom pregledu


NAJRANIJA DOB KOD KOJE SE MOŽE PRISTUPITI DIJAGNOSTICI JE 12 MJESECI STAROSTI PSA !


FCI GRUPA 1

 • BEARDED COLLIE
 • BERGER DE BEAUCE
 • BERGER DE BRIE
 • BORDER COLLIE
 • BOUVIER DES FLANDRES
 • COLLIE
 • DEUTSCHER SCHAFERHUND
 • GROENENDAEL
 • IOUJNOROUSSKAIA OVTCHARKA
 • KOMONDOR
 • KUVASZ
 • LAEKENOIS
 • MALINOIS
 • OLD ENGLISH SHEEPDOG
 • PASTORE MAREMANNO ABRUZZESE
 • PULI
 • PUMI
 • TERVUEREN

FCI GRUPA 2

 • DOBERMANN
 • RIESENSCHNAUZER
 • BLACK RUSSIAN TERRIER
 • Sve pasmine iz sekcije molosa i švicarskih stočarskih pasa izuzev pasmine engleski buldog.
  Preporučuje se snimanje displazije laktova.

FCI GRUPA 3

 • AIREDALE TERRIER
 • AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER

FCI GRUPA 5

 • AMERICAN AKITA
 • AKITA
 • ALASKAN MALAMUTE
 • CHOW-CHOW
 • SAMOYED
 • SIBERIAN HUSKY

FCI GRUPA 6

 • RHODESIAN RIDGEBACK
 • DALMATINSKI PAS
  (Napomena: Provjera sluha za dalmatinske pse obavezna od 01.06.2017.)

FCI GRUPA 8

 • LABRADOR RETRIEVER
 • GOLDEN RETRIEVER
 • FLAT COATED RETRIEVER
 • CURLY COATED RETRIEVER
 • CHESAPEAKE BAY RETRIEVER
 • NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER

FCI GRUPA 9

 • GRAND CANICHE

FCI GRUPA 10

 • IRISH WOLFHOUND

Provjera naravi službenih pasa

NAČIN PROVJERE NARAVI SLUŽBENIH PASMINA PASA

Ova uputa regulira način provjere naravi službenih pasmina pasa na uzgojnim pregledima HKS-a. Provjera naravi obavlja se bez obzira ima li predvedena jedinka na uzgojnom pregledu položeni radni ispit. Na svaki uzgojni pregled Povjerenstvo za uzgoj sportskih pasmina pasa delegira licenciranog markiranta, a poželjno je i suca za rad službenih pasmina pasa. Markirant može svojim potpisom zamijeniti suca za rad. Pas se u rubrici obrasca uzgojnog pregleda ocjenjuje sa: ZADOVOLJIO ILI NIJE ZADOVOLJIO

PROVJERA NARAVI NA UZGOJNOM PREGLEDU ZA PASMINE ZA KOJE SE PO TRAŽENJU FCI-a ZA STJECANJE NASLOVA MEĐUNARODNOG PRVAKA U LJEPOTI BEZUVJETNO POTREBAN RADNI ISPIT

Provjera naravi za službene pasmine sastoji se od:
– NAPADA NA MARKIRANTA SA PSOM VEZANIM NA POVODNIKU DUŽINE 3 metra
– MIRNOĆE NA PUCANJ

 

Markirant najprije upozna vlasnika psa s postupkom provjere naravi. Provjerava opremu na psu (kožnata, dovoljno čvrsta ogrlica ili metalna ogrlica postavljena da nije na steg i da sene može prevući preko glave), te ga upozorava da prilikom provjere naravi može psa hrabriti, ali ga ne smije dirati i ne smije se pomicati. Pas se zakvači na povodnik dug 3 metra, vlasnik psa drži na kraju povodnika i ne miče se. Markirant glasom i pokretima ruke prijeti vodiču psa dok pas obrati pozornost na markiranta napada vodiča i psa i to tako da pod dijagonalom uđe na rub prostora kojim se pas može kretati omogučujući mu da ugrize rukav. Ako je pas čvrsto ugrizao rukav, markirant napravi još korak dva po obodu prostora psa, te ispušta rukav.

Pas dobiva ocjenu ZADOVOLJIO ako:
– čvrsto ugrize rukav. Dozvoljavaju se tri pokušaja da pas ugrize rukav.

Pas dobiva ocjenu NIJE ZADOVOLJIO ako:
– čvrsto ne ugrize rukav
– ako je izrazito agresivan ili plašljiv
– u slučaju da pas uopće ne ugrize rukav
– ako se vodič unatoč upozorenju markiranta približi psu
– ili se pomiče sa stajne točke.

Obavezna oprema markiranta:
zaštitne hlače, štitnik spolovila, obuća koja sprečava klizanje, mekani rukav, snažni kožni povodnik dug 3 metra.
Tek tada se prilazi provjeri naravi na pucanj. Vodič se upozna s načinom provjere na pucanj.
Vodič se kreće s psom na povodniku s lijeve strane, poslije desetak koraka puca se iz startnog pištolja 6mm dva puta uzastopce s razmakom od 5 sekundi.

Ocjenu ponašanja na pucanj:
ZADOVOLJIO dobiva pas koji bitno ne reagira na pucanj.
NIJE ZADOVOLJIO dobiva pas koji na pucanj reagira izrazito plašljivo ili agresivno.

Provjera socijalizacije

Provjere socijalizacije psa provode članovi uzgojne komisije proučavajući psa u različitim situacijama simuliranim iz stvarnog života.
Ako se posumnja da je pas izrazito plašljiv,agresivan, nepredvidiv u reakcijama, može mu se izdati ocjena socijalizacije:
NIJE ZADOVOLJIO, te će mu se uskratiti davanje uzgojne vrijednosti.
Ostavlja se članovima uzgojne komisije da improviziraju situacije iz stvarnog života za provjeru navedenog.
(npr. prolaz kroz grupu ljudi, pljeskanje ljudi, ostavljanje psa zavezanog te promatranje reakcije, prolazak pored automobila koji radi i slično).
Provjera naravi pasmina terijera tipa bul provodi se po testu socijalizacije, a u skladu s Pravilnikom o opasnim psima.