Skip to main content
Slijedom sporazuma Hrvatskog lovačkog saveza i Hrvatskog kinološkog saveza
pozivaju se vlasnici pasa koji posjeduju pse upisane u rodovnu knjigu
Hrvatskog lovačkog saveza, a žele regulirati upis pri Hrvatskom kinološkom savezu.
Molimo Vas da koristite sljedeće adrese elektronske pošte:

lovnerodovnice@hks.hr

hls@hls.com.hr